Planowanie sukcesji

Kompleksowe zabezpieczenie przyszłości Twoich bliskich

Pomagamy budować i pomnażać majątek, który ma służyć pokoleniom. Pracujemy nad tym, aby Państwa dzieci, wnuki oraz bliscy mieli zagwarantowaną bezpieczną przyszłość. Dbamy żeby przejęcie majątku przez spadkobierców, przekazanie im firmy, nieruchomości, aktywów finansowych następowało jak najsprawniej, bez dodatkowych ciężarów podatkowych oraz zgodnie z wolą darczyńcy. Zależy nam, aby potęga finansowa Państwa rodziny trwała nieprzerwanie.

Wiele zamożnych rodzin nie jest w stanie utrzymać swojego bogactwa przez więcej niż trzy pokolenia. Jest to przede wszystkim związane z brakiem strategii sukcesji i komunikacji. Naszym zadaniem jest zbudowanie długoletniej relacji ze wszystkimi członkami rodziny i edukacja młodszego pokolenia. Służymy Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem, ponieważ rozumiemy, jak ważnym i trudnym procesem jest sukcesja oraz zabezpieczenie majątku rodzinnego.

Główne obszary planowania sukcesji

Planowanie sukcesji jest złożonym procesem, w którym należy uwzględnić nie tylko finanse, ale również aspekty prawne oraz ich konsekwencje podatkowe. Dlatego niezbędna jest konsultacja ze specjalistami z każdej dziedziny przy jednym stole.

  • Przygotowanie następców
  • Zabezpieczenie najbliższych
  • Sporządzenie testamentu

Skontaktuj się