Kariera

Twoja droga do sukcesu rozpoczyna się tutaj

Kogo poszukujemy?

Ofertę kierujemy do profesjonalistów zbyt ambitnych, aby pracować w korporacji. Osób zaangażowanych, pragnących odnosić sukcesy, pasjonatów czerpiących przyjemność z pracy z najlepszymi.

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum 5 letniego doświadczenia w instytucjach: private banking, investment banking, wealth management, private equity czy audytorskich
 • wysoko rozwiniętych kompetencji analitycznych i interpersonalnych
 • chęci doskonalenia już posiadanych umiejętności i rozwijania wiedzy od strony praktycznej
 • wysokiej kultury osobistej

Kogo nie szukamy?

 • sprzedawców produktów finansowych
 • agentów i brokerów finansowych

Co oferujemy

W ABBOT CAPITAL oferujemy wynagrodzenie adekwatnie do zaangażowania, doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Dajemy możliwość rozwoju w takich obszarach, jak private banking, investment banking, wealth management, audyt, private equity.

Naszym pracownikom zapewniamy:

 • szkolenia
 • podnoszenie kwalifikacji
 • awans uzależniony od szybkości rozwoju
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport

Obowiązek informacyjny Abbot Capital

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w korespondencji mailowej orazdokumentach rekrutacyjnych jest Abbot Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-052), ul.Mazowiecka 9, zwana dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres jego siedziby, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adreskontakt@abbot.pl lub telefonując pod numer +48 22 123 84 44.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody – dalszych procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będąprzetwarzane w oparciu o Twoją dobrowolnie wyrażoną zgodę.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. Wrazie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesachrekrutacyjnych Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 12 miesięcy. W obuprzypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane później przez okres przedawnieniaewentualnych roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, iż udział wobecnym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody – w przyszłych procesachrekrutacyjnych będzie niemożliwy.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacjimiędzynarodowych.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. Masz również prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano napodstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawowniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


W przypadku chęci udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli zgody:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Abbot Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-052), ul. Mazowiecka 9, moich danych osobowych, zawartych wformularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych, również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.