Zespół

Jacek Michalewski

Jacek Michalewski

prezes

Ukończył studia na kierunku Metody Ilościowe i Statystyczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Był również uczniem Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem ekonomii SGH, na egzaminie dyplomowym uzyskał wynik z wyróżnieniem.

Od ponad 12 lat swoją karierę rozwija na rynku finansowym, zdobywał doświadczenie w Open Finance, Noble Bank, Noble Securities, funduszach Private Equity i Venture Capital.

W latach 2005 – 2015 pełnił m. in. funkcje doradcy finansowego, dyrektora w departamencie private banking, dyrektora generalnego w funduszu private equity , członka zarządu w funduszach private equity i venture capital.

Specjalizuje się w bankowości korporacyjnej, w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw –
finansowaniu mezzanine oraz private equity. Pozyskał finansowanie bankowe dla ponad 100 firm, uczestniczył w ponad 100 projektach emisji obligacji (zarówno w ofercie prywatnej jak i publicznej) o wartości ponad 5 miliardów złotych dla takich firm jak m.in. Noble Bank, Robyg, Idea Bank, Murapol, Idea Investment, Getin International, Presco Group, Idea Leasing, Idea Expert, Kredyt Inkaso, LC Corp, M.W.Trade, GetBack, Capital Park, Cardcade, i inne.

Artur Szajko

Artur Szajko

wiceprezes

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość.

Menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w bankowości prywatnej i inwestycyjnej, sektorach developerskim i energetycznym. Wiedzę i umiejętności zdobywał m.in. w PKO BP, BPH, Credit Agricole, Noble Bank, TU Europa, Noble Securities, Kiljańczyk Development, funduszach private equity i venture capital. W swojej karierze pełnił m. in. funkcję doradcy finansowego, senior wealth managera, dyrektora finansowego i dyrektora sprzedaży w spółce developerskiej, dyrektora zarządzającego, członka zarządu oraz wiceprezesa w funduszu private equity.

Posiada bogate doświadczenie inwestycyjne - pomagał w budowie portfeli inwestycyjnych łącznie na kilkaset milionów złotych, w skład których wchodziły instrumenty finansowe różnych klas aktywów. Specjalizuje się w usługach private banking oraz investment banking.

Rafał Wieczorek

Rafał Wieczorek

wiceprezes

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe. Zdobywał doświadczenie współpracując m.in. z takimi instytucjami jak PKO, Open Finance, Noble Bank, Noble Securities, TU Europa. Doradca zarządu spółek operujących w obszarze bankowości, finansów, kredytów i inwestycji. Przeanalizował aplikacje kredytowe o wartości ponad trzech miliardów złotych, brał udział w skutecznym udzieleniu finansowania na przeszło pół miliarda złotych. 

Od 2014 roku związany z sektorem private equity, specjalizujący się w audycie, doradztwie finansowym i transakcyjnym z aspektami prawnymi oraz podatkowymi, pełni funkcję dyrektora ds. ryzyka oraz członka zarządu w funduszu private equity.

Andrzej Kinast

Andrzej Kinast

Absolwent London School of Economics. Członek prestiżowego Instytutu Brytyjskiego – Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Na samym początku transformacji ustrojowych uczestniczył w projekcie Banku Światowego, opiniując nowe Rozporządzenie o Rachunkowości. Jako jeden z trzech pierwszych osób z zagranicy uzyskał uprawnienia polskiego biegłego rewidenta.

Założyciel i przez 18 lat partner zarządzający Grant Thornton w Polsce – wiodącej światowej sieci specjalizującej się w doradztwie na rzecz szybko rozwijających się przedsiębiorstw. Pomógł inwestorom z powodzeniem zainwestować w polską gospodarkę ponad miliard złotych. Doradzał klientom takim, jak: HJ Heinz, United Biscuits, Kingspan plc, PCC AG, Thyssen Krup.

Obecnie specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym oraz optymalizowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach.

Paweł Zieliński

Paweł Zieliński

Prawnik, specjalista ds. zabezpieczeń transakcji terminowych, absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu Audytu Energetycznego w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Z branżą finansową związany od 2005 r. Zdobywał doświadczenie w takich instytucjach jak Citi Bank Handlowy S.A., Eurobank S.A. , Getin Holding S.A. Współtworzył proces zabezpieczeń w podmiotach jak Metrobank- oddziale Specjalistycznym Noble Bank S.A., Noble Bank S.A., Getin Noble Bank S.A. oraz Idea Bank S.A.. Nadzorował pracę kilku zespołów przyczyniając się do usprawnienia procesów i wdrażania optymalnych rozwiązań w ramach zarządzanych jednostek, przeprowadzał audyty prawne przedsiębiorstw przy transakcjach fuzji i przejęć, współtworzył prospekty emisyjne w związku z IPO jak i emisją obligacji.

Od 2015r. Członek zarządu Speed Cash Polska Sp. z. o.o. oraz Prezes zarządu Ascot Finance Sp. z o.o.