Kontakt

Wypełnij formularz a nasz konsultant skontaktuje się z tobą w ciągu 24 godzin.

Obowiązek informacyjny Abbot Capital

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w korespondencji mailowej oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Abbot Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-052), ul. Mazowiecka 9, zwana dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres jego siedziby, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres kontakt@abbot.pl lub telefonując pod numer +48 22 123 84 44.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Siedziba

ABBOT CAPITAL SP Z O.O.
Mazowiecka 9 (piętro 4)
00-052 Warszawa

KRS: 0000522682
NIP: 7010447031
REGON: 147408307

Oddział Warszawa

ul. Mazowiecka 9
00-052 Warszawa

Godziny pracy oddziału:
poniedziałek - piątek: 9:00 -18:00,
sobota - niedziela: nieczynne

Infolinia: + 48 22 123 84 44
Czynna: poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00
Telefon: +48 22 123 84 44
Rzecznik Klienta: rzecznik@abbot.pl
Media: biuroprasowe@abbot.pl
Departament Reklamacji: reklamacje@abbot.pl