Asystentka

Twoja droga do sukcesu rozpoczyna się tutaj

Od kandydatów oczekujemy:

·         Praktycznej znajomość MS OFFICE (word, excel, power point),

·         Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku min. 1 rok,

·         Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,

·         Zaangażowania, kompetencji,

·         Dyspozycyjności,

·         Wysokiej kultury osobistej,

·         Zdolności szybkiego uczenia się.


Obowiązki:

·         Kontakt z klientami VIP,

·         Zarządzanie kalendarzem,

·         Obsługa recepcji Abbot Capital,

·         Zarządzanie obiegiem dokumentów.


Co oferujemy:

W ABBOT CAPITAL oferujemy wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania, doświadczenia, wiedzy i umiejętności.

Naszym pracownikom zapewniamy:

  • szkolenia,
  • podnoszenie kwalifikacji,
  • awans uzależniony od szybkości rozwoju,
  • opiekę medyczną,
  • kartę Multisport.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV.

Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

Uzupełnij formularz aplikacyjny

Obowiązek informacyjny Abbot Capital

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w korespondencji mailowej orazdokumentach rekrutacyjnych jest Abbot Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-052), ul.Mazowiecka 9, zwana dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres jego siedziby, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adreskontakt@abbot.pl lub telefonując pod numer +48 22 123 84 44.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody – dalszych procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będąprzetwarzane w oparciu o Twoją dobrowolnie wyrażoną zgodę.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. Wrazie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesachrekrutacyjnych Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 12 miesięcy. W obuprzypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane później przez okres przedawnieniaewentualnych roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, iż udział wobecnym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody – w przyszłych procesachrekrutacyjnych będzie niemożliwy.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacjimiędzynarodowych.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. Masz również prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano napodstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawowniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


W przypadku chęci udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli zgody:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Abbot Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-052), ul. Mazowiecka 9, moich danych osobowych, zawartych wformularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych, również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.